از جمله مزایای مهمی که با انجام طرح های امنیتی و ارائه خدمات اکتيو شبکه و استفاده از تجربیات نیروهای متخصص شرکت سهند پانیان کوشا (سپکو)  برای سازمان ها در نظر گرفته می شود میتوان موارد زیر را نام برد :

 1. بالا بردن امنیت شبکه داخلی در مواجهه با حمله هکرها از بیرون از سازمان

 2. محافظت و به حداقل رساندن دسترسی های غیر مجاز به اطلاعات مهم سازمانی

 3. مانیتورینگ متمرکز سیستم ها

 4. ایجاد ساز و کاری امن برای ارتباط کاربران

 5. ابجاد یک فایل سرور و متمرکز کردن اطلاعات سازمان

 6. به حداقل رساندن تاخیر در روال کار سازمان در مواجهه با حوادث

 7. پيشتيبان‌گيري از اطلاعات سازمان به صورت خودکار

 8. محافظت در برابر ويروس‌ها به صورت خودکار

 9. به‌روزرساني سيستم‌عامل‌ها به صورت خودکار

 10. ایجاد بستری امن برای ارتباط کاربران برون سازمانی به داخل سازمان

 11. ارتقاء سطح دانش فني مديران، راهبران و کاربران در زمينه امنيت اطلاعات

 12. به دست گرفتن کنترل اینترنت کاربران

 13. امکان اتصال سازمان به دفاتر دیگرش با بستری امن

 14. گزارش‌‌گيري از نحوه فعاليت تجهيزات

 15. مديريت، کنترل  و نظارت شبکه سازمان به صورت متمرکز

 16. ايجاد امکان مديريت متمرکز کليه کاربران

 17. سرعت و بهبود کارایی در شبکه سازمان

شرکت سپکو امنیت را در چندین مرحله به سازمان ها اعطا می نماید.سازمان ها می توانند با توجه به نیاز خود هر یک از مراحل را درخواست و پیاده سازی نمایند.