در این قسمت به بررسی مبحث Passive سازمان می پردازیم که نقش مهمی در عملکرد بهینه شبکه سازمان و همچنین امکان توسعه پذیری شبکه را فراهم می آورد. موارد مطرح شده در این قسمت بر اساس استاندارد های BICSI , ANSI/EIA/TIA و با توجه به اصول فنی کابل کشی ساخت یافته (Structured Cabling) مطرح گردیده است.

برچسب زنی ارتباطات به صورت استاندارد که در هر دو سر کابل پورت مبدا و پورت مقصد مشخص شود . 

جدا سازی کابل های برق از کابل های شبکه

باید در کابل کشی های در فضای باز مثل کابل کشی های آنتن های بی سیم از لوله های خرطومی جهت عبور دادن کابل ها استفاده گردد و همچنین از مهار مناسب جهت مهار کردن کابل ها استفاده گردد

مرتب سازی کابل ها باید انجام گیرد و در فواصل مناسب از بست استفاده گردد

برچسب گذاری سوکت های دیواری شبکه باید برطبق استاندارد انجام گیرد.

ایجاد یک نقشه Passive از ارتباطات سازمان و همچنین طرح پاور و اعمال تغییرات در آن به صورت دوره ای