شرکت مهندسی سپکو با سابقه چندین ساله در این امر مفتخر است موارد زیر را به کلیه شرکت ها ، ادارات دولتی ، کارخانجات و ... ارائه نماید.

  • ارائه و نگهداری سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری 

  • نگهداری شبکه های کامپیوتری محلی واحدها

  • تعمیرات ، عیب یابی و تعویض قطعات سخت افزاری

  • تعمیرات ، عیب یابی و تعویض سیستم های جانبی همچون پرینترها و اسکنر ها 

  • پشتیبانی و انجام سرویس دوره ای

  • مشاوره در جهت کاهش هزینه های نگهداری شبکه ، سخت افزار و نرم افزار سیستم ها

 

  1. نگهداشت سخت افزار و نرم افزار شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

  2. نگهداشت سخت افزار و نرم افزار اداره بیمه سلامت استان اصفهان

  3. نگهداشت سخت افزار  شرکت توزیع برق استان اصفهان