اولین کنفرانس VDI در اصفهان

۴ اسفند ۱۳۹۸ساعت۱۱و۳۳دقیقه شبکه
بازدیدها: ۱۳۴ مرتبه
اولین کنفرانس VDI در اصفهان


VDI | مجازی سازی