Distributed Power Management  و یا به اختصار DPM، یکی از ویژگی های کاربردی  در VMware DRS  میباشد، که کمتر مورد توجه واقع گردیده است.این ویژگی که فقط در محصولات VMware موجود می باشد آن را از سایر رقبا در بحث مجازی سازی سرور متمایز می نماید.

همان گونه که مستحضر هستید استفاده از چند سرور فیزیکی با ماشینهای مجازی که منابع فیزیکی میزبان را به اشتراک می گذارند می تواند منجر به کاهش قابل توجهی در هزینه های مربوط به نگهداری سخت افزار و مصرف برق شود.

قابلیت DPM بدین گونه عمل می نماید که به صورت همیشگی منابع سخت افزاری سرورها را در یک کلاستر DRS کنترل می نماید و در زمان هایی که حجم کاری و میزان ترافیک شبکه کم شده است، ماشین های مجازی را به صورت روشن جاجا می کند و بر روی سرور دیگر قرار می دهد و سرور میزبان قبلی را Standbyمی کند.این روند تا زمانی ادامه پیدا می کند که پردازش سرور و شبکه در حالت کمترین باشد و در صورتی که روند تغییر یابد و حالت رو به افزایش بر روی سرور ها باشد سریعا سرور ها روشن و به چرخه طبیعی کار خود بر خواهند گشت.

با توجه به توضیحات بالا شما شاهد خواهید بود که  در هزینه های برق مصرفی سرورها، سیستم های خنک کننده و اتاق سرور صرفه جویی قابل ملاحظه ای خواهید داشت