Branch Cache چیست ؟

فرض کنید که یک دفتر مرکزی دراصفهان و یک شعبه نیز در تهران دارید که یک فایل سرور در شعبه اصفهان وجود دارد. کلاینت های موجود در شعبه با استفاده از لینک های ارتباطی کم سرعت یا اینترنت یا با استفاده از خطوط DSL به شعبه مرکزی متصل میشوند. در صورتی که کلاینت های موجود در شعبه تهران قصد ارتباط با فایل سرور موجود در دفتر مرکزی را داشته باشند دو حالت مختلف میتوان پیاده سازی کرد:

 

حالت اول : Hosted Cache  :

در این حالت در صورتی که در شعبه تهران  یک hosted cache configuration داشته باشیم و سرور مربوطه را در داخل  شعبه اصفهان کانفیگ کرده باشیم این اطلاعات به سمت کلاینت ما انتقال پیدا می کنند و کلاینت این اطلاعات را با سرور به نام  hosted cache مبادله می کند و به عبارت دیگر این اطلاعات در داخل سرور cache میشوند. اگر کلاینت دیگری در داخل شعبه تهران بخواهد به سرور موجود در شعبه مرکزی دسترسی پیدا کند دیگر لینک ارتباطی بین دو شعبه را مشغول نمیکند به عبارتی فایل های مشابه و هم نام را از hosted cache server دریافت می کند.

حالت دوم : Distributed cache :

در این حالت سروری برای کش کردن اطلاعات وجود ندارد و کلاینت اطلاعاتی که از سرور مرکزی دریافت میکند را درون خود کش میکند و اگر یکی از کلاینت ها قصد داشت فایل های مشابه را که قبلا دریافت شده را دریافت کند، از سایر کامپیوترهای موجود در شعبه خود دریافت میکند.

به محتوایی که Branch Cache قادر به کش کردن آن میباشد Branch-cache-enable-content و به سروری که این داده ها و اطلاعات روی ان قرار گرفته است Branch-Cache-enable-Server گفته میشود.

مزایای استفاده از Hosted Cache :

Availability : در حالت Distributed cache  در صورتی که یکی از کلاینت ها خاموش باشد دیگر به محتویات کش شده روی آن نمیتوان دسترس داشت.

Centraal cache : در حالت اول در صورتی که در شعبه چندین سابت مختلف داشته باشیم سابت های مختلف نمیتوانند به محتویات کش شده یکدیگر دسترسی داشته باشند.

نکته: از branch cache میتوان برای Cache  کردن محتویات web server ,File Server,Application Server استفاده نمود.